تازه های مخابرات

تازه ترین دانستنی های دنیای مخابرات را در اینجا جستجو کنید

سامانه‌های سیگنال دهی و تون

چکیده: "طیف بسامد منبع طبیعی محدود‌ی است که می‌بایست با وسایل مختلف از جمله فناوری‌های نوین و مدیریت قوی‌ تلاش کرد تا حداکثر بهر‌ه‌برداری بهینه از آن به عمل آید. همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها در استفاده از طیف افزایش کاربران بوسیله‌ی افزایش ظرفیت و گنجایش کاربران طیف بوده و هست. از این رو در این بخش نگاهی داریم به گوشه‌ای از روش‌ها و سامانه ‌ها‌ی اتخاذ شده جهت افزایش ظرفیت و کاربری بسامد."

یکی از راه ‌کار‌های متداول جهت افزایش ظرفیت طیف بسامدی استفاده از سامانه‌های مختلف سیگنال دهی   و کد‌ گزاری است به طوری که با به کارگیری این سامانه‌ها ظرفیت موجود در هر کانال ارتباطی به میزان چشم ‌گیری قابل افزایش خواهد بود. استاندارد‌های مختلفی جهت سامانه‌های کد گذاری و سیگنال دهی   تعیین شده است که برخی از آن‌ها را از نظر می‌گذرانیم.

*شناسه‌ی صوتی پیوسته: (CTCSS)

که به آن خط خصوصی (PL) و یا محافظ کانال نیز گفته می‌شود که جهت ایجاد شاخص شناسایی منحصر به فردی برای هر یک از کاربرانی که از یک بسامد واحد استفاده می‌نمایند کاربرد دارد. این سامانه متشکل از یک تون  صوتی است که به صورت پیوسته همزمان با هر بار ارسال توسط رادیو ارسال می‌گردد. استفاده از این تون ‌ها همچنین روشی برای افزایش کاربران بر روی یک کانال و بهینه‌سازی سامانه و نیز جلو‌گیری از شنیدن پیام‌های منحصر به یک کاربر ، توسط دیگران خواهد بود به طوری ‌که هر یک از کابران دارای تون  شناسه‌ی خاص خود هستند که درصورت نیاز می‌توان به طور اختصاصی و بدون شنود دیگران با هر یک از کاربران ارتباط برقرار کرد، چنان‌چه در جدول شماره 1 مشاهده می‌فرمایید استفاده از این کد‌ها برای کاربران به نسبت تعداد آن‌ها محدودیت دارد.

تون ‌‌های (PL) همگی با بسامد‌هایی پایین‌تر از (300Hz) هستند و تون ها به وسیله‌ی فیلتر‌های الکترونیکی داخل دستگاه‌های فرستنده و گیرنده‌ قابلیت رمز‌گذاری و رمز‌گشایی دارند، تعداد تون ‌های استاندارد این سامانه 42 عدد ازHz) 67) الی (  254.1 Hz) هرتز تعیین شده است.

خط خصوصی دیجیتال (DPL)

این سامانه از یک شناسه‌ی صوتی دیجیتالی کوچک برای پوشیده سازی مکالمات استفاده می‌نماید. تفاوت عمده‌ی این روش با روش PL در استفاده‌ی سامانه  DPL از دو نوع  کد است، یکی از شناسه‌ی معمولی و در مقابل آن شناسه‌ی معکوس قرارداد، که در  زمان ارسال و دریافت پیام‌ها از طرف فرستنده رمز‌گذاری و از طرف گیرنده‌ی پیام رمز‌گشایی می‌گردد. در جدول زیر (شماره‌ی 2) کد‌های استاندارد این سامانه را مشاهده می‌نمایید

*کاربرد کد‌های PL و DPL:

چند ایستگاه و با شبکه‌ی رادیویی را که در مجاورت یکدیگر و با یک بسامد مشغول به کار می‌باشند در نظر بگیرید، در این حالت در صورتی‌که تجهیزات شبکه از هیچ یک از انواع سامانه‌های سیگنال دهی  PL و یا DPL استفاده نکنند تمامی مکالمات بر روی بسامد مورد استفاده به وسیله‌ی هر یک از کاربران هر کدام از شبکه‌ها برای تمامی افراد شبکه‌های هم بسامد قابل شنود و دریافت است در حالی‌که اگر این کاربران هر یک از چندین کد مختلف PL یا DPL برای خود استفاده نمایند در این صورت قادر خواهند بود بدون ایجاد تداخل و شنود برای یکدیگر بر روی یک بسامد ارتباط برقرار نمایند.

DTMF

استاندارد "تون ‌‌های دوبل چند بسامد" یا (DTMF) تون ‌هایی هستند که برای فراخوانی و شناسایی خودکار شماره (ANI) به کار می‌روند. این تون ‌ها با ترکیب شدن قادر‌ند اعمال زیادی را در عملکرد رادیو‌ها کنترل نمایند. هریک  از این تون ‌ها برای مدت  (100 Mls) میلی‌ثانیه توسط رادیو‌ها ارسال می‌گردد که تعداد کد‌ها بستگی به سامانه مورد استفاده خواهد داشت که اغلب 4 کد در نظر گرفته می‌شوند.

شماره‌ی شناسایی خودکار دیجیتالی روشی جهت ارسال اطلاعات به مرکز کنترل سامانه و شبکه‌‌های رادیویی می‌باشد که می‌تواند مشتمل بر شناسه‌ی رادیو کاربر، موقعیت مکانی متحرک در سامانه‌های ارسال موقعیت و یا شرایط اضطراری باشد.

سامانه شماره‌گیری (DTMF) که از دهه‌ی 1950 به عنوان چند بسامدی مشهور شده است روشی برای هدایت و تعیین مسیرهای ارتباطی از میان سوییچ‌های تلفنی است.  در این روش در زمان ارسال هر یک از کد‌ها برای شماره‌گیری دو تون  مختلف یکی از گروه بالا و دیگری از گروه حد پایین‌ برای گیرنده ارسال می‌گردد که در ترکیب با هم، هر دو تون  تشکیل شناسه‌ی یک عدد از 0 تا 9 را می‌دهند. برای مثال عدد 4 متشکل است از 1209Hzو 770Hz است.

در هر فرستنده بشترین قدرت سیگنال ارسالی از هر جفت تون  نباید متجاوز از 1dbm+و حداقل آن نیز نباید کمتر از 8.5dbm-برای هر یک از بسامد‌های گروه بالا باشد. در جدول زیر تون اسب تون ‌های بالا و پایین‌ برای هر یک از ارقام DTMF تشریح شده است.

  
نویسنده : امیر حسین بیک ; ساعت ۱٠:٤٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ آبان ۱۳۸٩